Λ.Μ.Υ.Λ. 1200002978 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/04/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης & κ. Ι. Βαρουτάς, τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688, FAX 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Υ.Λ. 1200002978
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2020
ΑΔ: A114937
28/04/2020
ΑΔ: A115023
Προϋπολογισμός: € 122.185,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης