Λ.Μ.Π. 1700000322 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/07/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/08/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης & κ. Ι. Βαρουτάς, τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688, FAX 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000322
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/07/2020
ΑΔ: A116339
27/07/2020
ΑΔ: A116428
Προϋπολογισμός: € 185.150 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης