Λ.Μ.Π. 1700000242 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/10/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/11/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τεχνικές πληροφορίες & Βεβαιώσεις επίσκεψης κα. Πλιάκα Μ. & κ. Καστριτσέας Γ. τηλ. 27910 22152, εσωτ. 31151 & 31108., Γενικές πληροφορίες κ. Ι. Βαρουτάς 27910 22152, εσωτ. 32688, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000242
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/10/2019
ΑΔ: A112293
Προϋπολογισμός: € 145.000,08 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης