Λ.Μ.Π. 1700000230 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/08/2019 - 11:05

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δημόπουλος Ν. τηλ. 27910 22152, εσωτ 32250
Υποβολή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000230
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/08/2019
ΑΔ: A110984
Προϋπολογισμός: € 171.700,01 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης