Λ.Μ.Π. 1200003654 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/08/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/08/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη & κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220 & 32688, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες: κ. Σ. Χ. Ισκάκη, e-mail : S.Iskakis@dei.com.gr, τηλ. +30 2791022151 εσ. 32232 & κα Μ. Κόντου, e-mail : M.Kontou@dei.com.gr, τηλ. +30 2791022151 εσ. 32243

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200003654
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2020
ΑΔ: A116392
Συμπλήρωμα 1 04/08/2020
ΑΔ: A116450
Προϋπολογισμός: € 36.180 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης