Λ.Μ.Π. 1200003155 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/04/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρης Δ. & κ. Βαρουτάς Ι. τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688, FAX 2791024564
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τεχνικές Πληροφορίες: κ. Σ. Ισκάκης & κα Μ. Κόντου 2791022151, εσωτ. 32232

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος (ΠΧΕΝΕ) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200003155
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 16/03/2020
ΑΔ: A114841
28/04/2020
ΑΔ: A115025
Προϋπολογισμός: € 115.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης