Λ.Μ.Π. 1200002763 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/01/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ.κ. Κονταργύρης Δ. & Ι. Βαρουτάς τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, Fax 2791024392
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Τεχνικές πληροφορίες κ. Α. Ροζολής τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32672.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών επισκευής του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια τις προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Έτους 2020) της Μονάδας IV και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200002763
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/12/2019
ΑΔ: A113455
Προϋπολογισμός: € 443.764,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης