Λ.Μ.Π. 1200002678 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ.κ. Κονταργύρης Δ., Βαρουτάς Ι. & Ροζολής Αν. τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32220, 32688 & 32672, fax 27910 24392
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έκτακτες επισκευές διαρροών Λεβήτων & τμημάτων Υ/Π των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1200002678
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/11/2019
ΑΔ: A113428
Προϋπολογισμός: € 99.903,22 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης