Λ.Μ.Ο. 1200003555 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/07/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/07/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ.κ. Κονταργύρη Δ. & Βαρουτά Ι. τηλ. 27910 22254 - 52 εσωτ. 32220 & 32688, fax: 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22200
Κατάθεση Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες από τον κ. Σκιαδά Λ, τηλ. 27910 22229, 25045 εσ. 33008, e-mail: L.skiadas@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Ο. 1200003555
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/06/2020
ΑΔ: A116226
Συμπλήρωμα 1 26/06/2020
ΑΔ: A116274
Συμπλήρωμα 2 13/07/2020
ΑΔ: A116352
Προϋπολογισμός: € 180.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης