Λ.Μ.1700000414 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/06/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΡΓΎΡΗ Δημήτριο και τον κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688
Υποβολή: Γραφείο πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.1700000414
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/05/2021
ΑΔ: A118672
Συμπλήρωμα 1 14/06/2021
ΑΔ: A118754
Προϋπολογισμός: € 65.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης