ΛΜ - 2021 Ε22 (1200005061) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/10/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Α.Pantsou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910- 24564).
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε22 (1200005061)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/10/2021
ΑΔ: A119129
Προϋπολογισμός: € 23.970 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης