ΛΜ - 2020 Ε6 (1200003123) Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.Pantsou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33134) ή με τηλεο-μοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος του Π. Χωρεμί-ου του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.",

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2020 Ε6 (1200003123)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/02/2020
ΑΔ: A114733
Προϋπολογισμός: € 1.304.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης