ΛΜ–2020 Ε13 (1200003630) Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/07/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Α., e-mail: Pantsou@dei.com.gr, τηλ. 27910 25045-48, εσωτ. 33007, fax: +30 27910-24564
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ . Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή και συντήρηση καναλιών αποστράγγισης της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ–2020 Ε13 (1200003630)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 18.518,73 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης