ΛΜ - 2019 Ε23 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/08/2019 - 10:55

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Α.Pantsou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910-24564).
Υποβολή: Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. , ΤΚ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. , ΤΚ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 21/08/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών έως 14:00 μ.μ).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διενέργεια Τοπογραφικών αποτυπώσεων των μετώπων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2019 Ε23
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/08/2019
ΑΔ: A111021
Προϋπολογισμός: € 23900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης