ΛΜ - 2019 Ε21 (1200002237) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ, τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογρα-φικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργιών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2019 Ε21 (1200002237)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/08/2019
ΑΔ: A111005
Προϋπολογισμός: € 29.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης