ΛΜ - 2019 Ε12 (1200001976) Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.Pantsou@dei.com.gr, τη-λεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33134) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

’’Διακίνηση 2.500.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2019 Ε12 (1200001976)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
27/06/2019
ΑΔ: A109810
Προϋπολογισμός: € 2.587.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης