Λ.Μ. 1700000442 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2022 - 10:50 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος & ΒΑΡΟΥΤΑΣ Ιωάννης, email: D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, fax: +30 27910 24564 ή 27910 24392)
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες : κ. ΡΟΖΟΛΗ Αναστάσιο, τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32672, e-mail: A.Rozolis@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στον Λέβητα της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγ ωγ ής της Λιγνιτικής Μ εγα λόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ. 1700000442
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/01/2022
ΑΔ: A119486
31/01/2022
ΑΔ: A119590
Προϋπολογισμός: € 220.843,85 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης