Λ.Μ. 1200006167 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/06/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/06/2022 - 10:50

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη & κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη, email: D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220 & 32688, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες : κα. ΖΕΥΓΙΤΗ Παναγιώτα, τηλ. 27910 22152, εσωτ. 31106, fax +30 27910 24564 ή 27910 24392, email: P.Zevgiti@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ. 1200006167
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/05/2022
ΑΔ: A119847
Συμπλήρωμα 1 14/06/2022
ΑΔ: A119973
Προϋπολογισμός: € 78.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης