Λ.Μ. 1200005004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/10/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/10/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη & κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη, email: D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220 & 32688, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Τεχνικές πληροφορίες και Βεβαιώσεις επίσκεψης: κα. ΠΛΙΑΚΑ Μαρία & κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, τηλ. 27910 22152, εσωτ. 31106 & 31109, email: M.Pliaka@dei.gr & A.konstantopoulos@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ. 1200005004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/09/2021
ΑΔ: A119097
Συμπλήρωμα 1 18/10/2021
ΑΔ: A119149
Προϋπολογισμός: € 59.815,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης