ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22224 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/05/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Λουκαρά Τσ., email : T.Loukara@dei.gr, τηλ. : 27910 25045 εσ. 33036, fax : 27910-24028
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες : κα Λουκαρά Τσ., email : T.Loukara@dei.gr, τηλ. : 27910 25045 εσ. 33036, fax : 27910-24028

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22224
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/05/2022
ΑΔ: A119809
12/05/2022
ΑΔ: A119822
Προϋπολογισμός: € 96.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης