ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22058 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Λουκαρά Τσ., email : T.Loukara@dei.gr, τηλ. : 27910 25045 εσ. 33036, fax : 27910-24028
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες : κ. Κυριακόπουλο Νικ., email : Ni.Kyriakopoulos@dei.gr, τηλ.: 27910-25045 εσωτ. 33195, fax : 27910 24028

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LT ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ & ΦΙΑΛΕΣ 0,5 LT (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 Η 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22058
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 23.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης