ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21326 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/10/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Λουκαρά Τσ. με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση T.Loukara@dei.gr τηλεφωνικά (27910 25045 εσ. 33036)
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο πρωτοκόλλου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21326
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/09/2021
ΑΔ: A119105
Προϋπολογισμός: € 56.220,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης