ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20197 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε./ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 430KW ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20197
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/09/2020
ΑΔ: A116627
Συμπλήρωμα 1 30/09/2020
ΑΔ: A116661
Προϋπολογισμός: € 35.248,53 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης