ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20196 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΣ
Υποβολή: 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε./ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Σφαιρίδια Σφαιρόμυλων συστήματος Αποθείωσης Μονάδας IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20196
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/09/2020
ΑΔ: A116593
Συμπλήρωμα 1 30/09/2020
ΑΔ: A116663
Προϋπολογισμός: € 34.560 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης