ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20051 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ.ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 430KW T/Δ BW, ΟΡΥΧΕΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20051
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2020
ΑΔ: A114740
Προϋπολογισμός: € 44.352,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης