ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο2 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσ. ΛΟΥΚΑΡΑ ΤΗΛ. (27910) 25045-48 & 22229 εσωτ. 33036
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο2
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 3 12/03/2020
ΑΔ: A114739
Προϋπολογισμός: € 74.060,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης