ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19314 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/11/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22200
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HPDE ΑΠΟ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19314
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/10/2019
ΑΔ: A111230
Προϋπολογισμός: € 83.910,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης