ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/09/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ FLENDER

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/08/2019
ΑΔ: A110977
Προϋπολογισμός: € 29.831,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης