ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19058 ΕΠΑΝ. Νο 1 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ.ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ B/W

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19058 ΕΠΑΝ. Νο 1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/11/2019
ΑΔ: A112377
Προϋπολογισμός: € 96.868,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης