ΛΙΓ.ΜΕΓ. 19006 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υποβολή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 19006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/05/2019
ΑΔ: A108579
Προϋπολογισμός: € 60.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης