ΛΙΓ.ΜΕΓ.-18282 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/12/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/01/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαμπίκα Λουκαρά 27910-25045 εσωτ. 33036
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-18282 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 14/12/2018
ΑΔ: A106933
Προϋπολογισμός: € 62.798,71 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης