ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 170 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τ. Λουκαρά ή τον κ. Παπαθανασόπουλο Αλ.
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 22200 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 170
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/06/2021
ΑΔ: A118792
Προϋπολογισμός: € 1 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης