ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005598 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2022 - 09:53

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Kontargyris@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910 24392).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή & Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005598
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/01/2022
ΑΔ: A119580
Προϋπολογισμός: € 198.765,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης