ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004961 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/10/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη D.Kontargyris@dei.gr 30 27910 24392
Υποβολή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004961
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/09/2021
ΑΔ: A119067
Συμπλήρωμα 1 30/09/2021
ΑΔ: A119106
Προϋπολογισμός: € 80.005,62 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης