ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003747 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/09/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης, email: D.Kontargyris@dei.com.gr, τηλ: 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688, fax: 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Τεχνικές Πληροφορίες: κ. Λυκούργος Σκιαδάς, email: L.Skiadas@dei.com.gr, τηλ.: 27910 25045 εσωτ. 33008, fax: 27910 24564

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003747
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/08/2020
ΑΔ: A116530
Συμπλήρωμα 1 02/09/2020
ΑΔ: A116540
Συμπλήρωμα 2 15/09/2020
ΑΔ: A116589
Προϋπολογισμός: € 72.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης