ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003680 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/09/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη, e-mail: D.Kontargyris@dei.com.gr, τηλ.: 27910 22151-52 εσ. 32220, Fax: +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Πρόσφορων Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες: κ. Σκιαδά Λ., τηλ. 27910 22229, 25045 εσ. 33008, e-mail : L.skiadas@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003680
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/07/2020
ΑΔ: A116429
Συμπλήρωμα 1 04/08/2020
ΑΔ: A116448
Συμπλήρωμα 2 06/08/2020
ΑΔ: A116455
Συμπλήρωμα 3 13/08/2020
ΑΔ: A116477
Συμπλήρωμα 4 25/08/2020
ΑΔ: A116506
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 17/09/2020
ΑΔ: A116611
Προϋπολογισμός: € 400.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης