ΛΙΓ.ΜΕΓ. -1200003467 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/06/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη, e-mail: d.kontargyris@dei.com.gr, τηλ. 27910 22151 εσ. 32220, fax 27910-24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. -1200003467
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/06/2020
ΑΔ: A116195
Προϋπολογισμός: € 355.062,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης