ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003466 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/07/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/07/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κονταργύρη, e-mail : d.kontargyris@dei.com.gr, τηλ.: 27910 22151 εσ. 32220, fax 27910-24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22200
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από τη ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003466
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/06/2020
ΑΔ: A116218
02/07/2020
ΑΔ: A116300
Προϋπολογισμός: € 54.150 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης