ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200002001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/08/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/09/2019 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200002001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2019
ΑΔ: A110921
Συμπλήρωμα 1 25/07/2019
ΑΔ: A110930
Συμπλήρωμα 2 12/08/2019
ΑΔ: A111020
Προϋπολογισμός: € 59.703,05 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης