ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001116 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/01/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δημήτρη Κονταργύρη τηλ. 27910-22151 εσ. 32220
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001116
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 30/01/2019
ΑΔ: A107102
Προϋπολογισμός: € 362.250,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης