ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001063 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/02/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση d.kontargyris@dei.com.gr ή τηλεφωνικά (27910 22151 εσ. 32220) ή με τηλεομοιοτυπία (27910-24392).
Υποβολή: gΓραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. από την ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001063
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/01/2019
ΑΔ: A107080
Προϋπολογισμός: € 338.975,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης