ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000465 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/11/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλλιόπη Παπαθεοδοσίου 2791024954
Υποβολή:

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αγωγοί Στρογγυλών-Τετραγώνων Ασθενούς ΜΟΝ.ΙΙΙ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000465
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 20/11/2018
ΑΔ: A105736
Προϋπολογισμός: € 19.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης