ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200000388 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/11/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/11/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλλιόπη Παπαθεοδοσίου 2791024954
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης
Ιωάννης Σταβαράκης 2791022151 εσωτ. 32619

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πτερωτή (στροφείο) PN320 αντλίας κύριου ψυγείου ΜΟΝ ΙΙΙ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200000388
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/11/2018
ΑΔ: A105678
Προϋπολογισμός: € 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης