ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000300 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/11/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλλιόπη Παπαθεοδοσίου 2791024954
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Στοιχείο (σκάφη) τροφοδοτών λιγνίτη ΜΟΝ ΙV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000300
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 16/10/2018
ΑΔ: A105708
20/11/2018
ΑΔ: A106807
26/11/2018
ΑΔ: A106836
Προϋπολογισμός: € 11.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης