ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 1100000514 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/11/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/12/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τσ. Λουκαρά, τηλεφωνικά (+30 27910 2504548) (εσωτ. 33036) και για τεχνικές πληροφορίες από τον κα Μ. Κόντου, τηλεφωνικά (+30 2791022151) (εσωτ. 32232) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις T.Loukara@dei.com.gr και M.Kontou@dei.com.gr, ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910 24028).
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Απευθείας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης πριν από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού ήτοι 30/11/2020 και ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ MON. Α.Ε. της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας, με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ασβεστόλιθου για το Σύστημα Αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 1100000514
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/10/2020
ΑΔ: A116837
Συμπλήρωμα 1 19/11/2020
ΑΔ: A116899
Προϋπολογισμός: € 488000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΕΕΠ Λήψη