ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000483 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΘΕΩΔΟΣΙΟΥ
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Χυτά Ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000483
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/07/2020
ΑΔ: A116302
Προϋπολογισμός: € 34.220,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης