ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000310 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/05/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Κ. Παπαθεοδοσίου, τηλ.: 27910 22151 εσωτ. 32699, e-mail : K.Papatheodosiou@dei.com.gr, fax: 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Κατάθεση Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες από την κα Μ. Πλιάκα, τηλ: 2791039151 εσωτ. 31151, e-mail: M.Pliaka@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ελαστικός Μεταφορικός Ιμάντας Σωληνωτού Τύπου Τ/Δ ΥΝ52

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000310
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/03/2020
ΑΔ: A114881
Συμπλήρωμα 1 10/04/2020
ΑΔ: A114965
Συμπλήρωμα 2 30/04/2020
ΑΔ: A115045
Συμπλήρωμα 3 13/05/2020
ΑΔ: A115085
Συμπλήρωμα 4 29/05/2020
ΑΔ: A116144
Προϋπολογισμός: € 415.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης