ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000221 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/02/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αν. Ροζολή, τηλεφωνικά (27910-22151 εσωτ 32672) ή με τηλεομοιοτυπία ( 27910 24392).
Υποβολή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αυλοτοιχώματα Λέβητα ΜΟΝ. 4 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000221
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 18/02/2019
ΑΔ: A107193
Προϋπολογισμός: € 120.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης