ΛΙΓ.ΜΕΓ. – 1100000213 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/04/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Δημόπουλο, τηλεφωνικά 27910-22151 (εσωτ 32250) ή με τηλεομοιοτυπία 27910-24392.
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΣΦΑΙΡΟΜYΛΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝ. 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. – 1100000213
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/04/2019
ΑΔ: A108520
Προϋπολογισμός: € 142.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης