ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000152 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/12/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/12/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παπαθεοδοσίου Καλλιόπη 2791024954
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.
Γεωργαντάς Βασίλειος 2791022151 εσωτ. 32279

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χυτά ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας ΙΙΙ & IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000152
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/11/2018
ΑΔ: A106824
Συμπλήρωμα 1 07/12/2018
ΑΔ: A106902
Προϋπολογισμός: € 127.620,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης